Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Rubrika

Ustájení koně, bezpečnost ve stáji a jízdě na koni

Správné ustájení koně je pro odpovědného chovatele samozřejmostí. Víte však, co kůň potřebuje, aby byl v "pohodě"? Je tento termín uvedený v zákoně na ochranu zvířat proti týrání? Bezpečnost ve stáji se řídí tzv. stájovým řádem a během každé práce s koňmi je nutné dodržovat určitá pravidla.Ukážeme vám základní poučky i to, kdo za celý chod stáje zodpovídá.

Vlozit dotaz 4717e1695ca0191cb6d08a1351e80e171784103be4122271ca7b7e94685cb1be
Dotaz

Norma či předpis

Autor: Vlastimil Datum: 07.05.2013 20:11
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli existuje nějaká norma či předpis, který je závazný nebo doporučený pro výstavbu vnitřních koňských boxů. Něco jsem si přečetl, většinou na soukromých blozích, něco od různých dodavatelů, ale třeba ve výšce výdřevy a nebo průměru tyčové výplně a mezer mezi ní se dosti liší. Děkuji za radu.
Diskuze v rámci dotazu

Dobrý den,

tuto problematiku upravuje z.č. 208/2004 Sb. Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

§5 Minimální standardy pro ochranu koní

Minimální standardy pro ochranu koní se vztahují na koně a přiměřeně i na osly a jejich křížence (dále jen "koně"). Stanovují se následující podmínky

a) vazná stání mezi jednotlivými koňmi se oddělují stranovými zábranami,

b) výška ke stropu ve stáji, kde jsou koně drženi nebo příležitostně uvázáni, musí být 1,5násobkem hůlkové výšky v kohoutku, ale nejméně 2,20 m; výška stropu se měří od úrovně podlahy, na které kůň stojí, ke konstrukci střechy nebo k jinému nejnižšímu stavebnímu prvku stáje; dveřní otvory, kudy koně procházejí, musejí mít takový tvar, aby jimi koně mohli procházet klidně a bezpečně; volný průchod ve stájových dveřích a dveřích boxu musí být minimálně 1,20 x 2,20 m; toto ustanovení se vztahuje od 1. 1. 2012 na nově budované stáje nebo poprvé do provozu uváděné stáje,

c) při uvazování koní smí být použita pouze ohlávka nebo nákrční řemen. Toto neplatí při příležitostném uvazování. Kůň, který je ustájen ve stání, musí být uvázán tak, aby mohl ležet s hlavou položenou na zemi,

d) při venkovním chovu delším než 24 hodin nepřetržitě je třeba zajistit na pastvině nebo ve výběhu napájecí zařízení a v případě celoročního pastevního odchovu přístřešek, pokud koně nemají přímý přístup do stájí,

e) prostory, zejména vchody a východy budov a výběhů, se udržují bez překážek a cizích předmětů upravené tak, aby nedocházelo ke zranění zvířat,

f) pro všechny koně starší než dva týdny, kteří nejsou napájeni podle vlastní potřeby zvířete nebo pomocí automatického napájecího systému, musí být jejich potřeba tekutin kryta napájením minimálně třikrát denně,

g) pro všechny koně ustájené ve skupině, kteří nejsou krmeni do nasycení podle vlastní potřeby zvířete nebo pomocí automatického krmného systému, se zajistí přístup ke krmivu ve stejné době jako pro ostatní koně ve skupině; krmení se podává nejméně dvakrát denně a krmná dávka musí obsahovat stravitelnou vlákninu v dostatečném množství,

h) ve stájích se hříbaty musí být zajištěno přirozené nebo umělé osvětlení; při použití umělého osvětlení po dobu od 9 do 17 hodin v intenzitě odpovídající přirozenému světlu,

i) pro hříbata ustájená ve stájích se musí podestýlat vhodnou podestýlkou; to se vztahuje zejména na hříbata mladší než dva týdny,

j) pro hříbata se nesmí používat nasazení náhubku nebo trvalé uvázání hříběte v období do odstavu,

k) kopyta koní musejí být pravidelně prohlížena. V případě potřeby musí být provedena úprava kopyt, aby nedocházelo k přerůstání rohoviny nebo jinému poškození kopyt, kopyta se v případě potřeby okovají nebo opatří jinou ochranou,

l) technika připouštění a plocha pro připouštění koní se řeší tak, aby se předcházelo zranění plemenného hřebce nebo plemenné klisny,

m) mechanická zařízení nutící zvířata k pohybu smí být zapínána na potřebnou dobu pod podmínkou, že jsou náležitě kontrolována a individuálně upravena; u klisen v období posledních 2 měsíců březosti nesmí být tato zařízení používána,

n) vybavení, používané postroje a pomůcky mají být přiměřené stavbě těla, věkovým schopnostem a výkonnosti koně, nesmí mu působit poškození nebo poranění; pomůcky a vybavení využívající elektrický impuls, elektrické poháněče, ostruhy s ostrými výběžky nebo hroty se nesmí používat; jsou-li na ostruze kolečka, musí se volně otáčet,

o) stájové chodby musejí mít minimálně šířku

1. ve dvouřadých stájích 3 m,

2. mezi dvěma řadami boxů, nebo řadou boxů a stěnou 3 m,

3. mezi dvěma řadami boxů, nebo řadou boxů a stěnou, při zasouvacích dveřích boxů 2,5 m,

4. mezi dvěma řadami boxů, když jsou koně sedláni ve stáji, 3,5 m;
toto ustanovení se vztahuje od 1. 1. 2012 na nově budované stáje nebo poprvé do provozu uváděné stáje,

p) podlaha stání musí být v přední třetině vodorovná, v zadní části se sklonem minimálně 1,5 %, podlahy loží k volnému ustájení a podlaha boxu musí mít minimální sklon 1,5 %; toto ustanovení se vztahuje od 1. 1. 2012 na nově budované stáje nebo poprvé do provozu uváděné stáje,

q) další požadavky na prostory pro ustájení koní stanoví příloha č. 3 této vyhlášky, která se od 1. 1. 2012 vztahuje na nově budované stáje nebo poprvé do provozu uváděné stáje.


Příloha č. 3 k vyhlášce č. 208/2004 Sb.

další požadavky na prostory pro ustájení koní

1. Minimální rozměry stání pro koně

Hůlková výška koně v kohoutku v m

Ustájení

Krmné místo při volném ustájení

délka v m

šířka v m

výška přepážky v m
(bez příp. mříže)

délka v m

šířka v m

< 0,85

1,50

1,00

0,80

1,40

0,50

0,86 až 1,07

1,80

1,15

0,95

1,75

0,50

1,08 až 1,30

2,15

1,40

1,15

2,10

0,55

1,31 až 1,40

2,35

1,50

1,25

2,30

0,60

1,41 až 1,48

2,45

1,60

1,30

2,40

0,65

1,49 až 1,60

2,65

1,75

1,40

2,60

0,70

1,61 až 1,70

2,85

1,85

1,50

2,75

0,75

> 1,71

3,00

2,00

1,60

2,90

0,80

2. Minimální prostor v boxu pro koně

 

Hůlková výška koně v kohoutku v m

Individuální ustájení

Box pro hříbata a box pro klisnu s hříbětem2)

plocha1) v m2

nejkratší strana v m

plocha v m2

nejkratší strana v m

< 0,85

3,00

1,50

3,50

1,60

0,86 až 1,07

4,00

1,60

4,50

1,90

1,08 až 1,30

5,00

1,90

6,50

2,30

1,31 až 1,40

6,00

2,10

7,50

2,50

1,41 až 1,48

7,00

2,20

8,50

2,60

1,49 až 1,60

8,00

2,35

10,00

2,80

1,61 až 1,70

9,00

2,50

11,00

3,00

> 1,71

10,00

2,70

13,00

3,20

V obecné rovině zákon ukládá:

§ 1b

Minimální standardy zařízení pro hospodářská zvířata

(1) Stáje musí být v souladu s použitou technologií chovu dispozičně, technicky a provozně řešeny tak, aby cirkulace vzduchu, prašnost, teplota a relativní vlhkost vzduchu, koncentrace plynů, osvětlení a hlučnost byly udrženy v mezích, které nejsou pro zvířata škodlivé.

(2) Dispoziční, technické a provozní řešení stájí musí v souladu s použitou technologií chovu

a) umožnit denní kontrolu zdravotního stavu, kondice a pohody hospodářských zvířat,

b) umožnit denní kontrolu stavu technického a technologického zařízení,

c) zabránit vstupu nepovolaných osob a omezit vniknutí jiných zvířat,

d) umožnit mechanickou očistu, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci,

e) umožnit veterinární vyšetření a ošetření, podání látek zvířatům a odběr vzorků,

f) umožnit vyčlenění odděleného prostoru pro hospodářská zvířata vyžadující mimořádnou péči, zvířata poraněná, nemocná nebo podezřelá z nákazy,

g) umožnit bezpečné provedení úkonů a činností souvisejících s chovem zvířat a údržbou zařízení.

3) Box musí být rozměrově a provedením diferencován podle technologie ustájení, druhu a věkové kategorie nebo hmotnosti hospodářských zvířat. Je-li k hrazení použita stranová zábrana, musí vymezovat polohu hospodářského zvířete při ležení a stání na určené ploše, zamezovat kálení hospodářského zvířete na sousední místo a vzájemnému překážení při vstávání a lehání hospodářských zvířat ve stání nebo v boxu při volném ustájení, případně zamezovat ohrožení nebo narušení pohody nebo ohrožení nebo poškození zdraví nebo života mláďat.

V podstatě to jak má box vypadat je na zkušenosti chovatele, který by měl vědět jak se koně v boxe chovají a co potřebují, výška výdřevy by měla být cca 1,2m, mříže nebo tyče boxu by měly být tak daleko od sebe, aby jimi kůň neprostrčil končetiny (stává se při válení apod.), zda má kůň hlavu do uličky nebo je mříž do celkové výšky boxu je na každém dle uvážení a zkušeností. Žádné další přesnější předpisy nejsou k dispozici.
 

s pozdravem

 

16.05.2013 12:10
O nás

Portál Školicího centra Svazu soukromých chovatelů koní nabízí přístup k odborným informacím týkající se chovu a užití koní. Vzdělávací obsah je připraven s důrazem zvýšit kvalifikaci a zlepšit praktické dovednosti odborné i laické veřejnosti.

Sledujte nás
newsletter

Chcete dostávat novinky přímo do Vašeho e-mailu?

© Copyright 2020 Svaz soukromých chovatelů koní